Diagnozowanie za pomocą aparatów USG

Dzięki ultrasonografii możliwe jest uzyskanie szczegółowych obrazów narządów, tkanek i struktur anatomicznych, co pozwala na diagnozę wielu schorzeń oraz monitorowanie postępów leczenia. Jest to bezpieczne badanie, które pozwala lekarzowi postawić szybką diagnozę. Czym jest aparat USG? Aparat ultrasonograficzny, zwany również skrótem USG, to