Poznaj potęgę stron internetowych

Nasze Choroby forum – nasze-choroby.pl

nasze-choroby

Logo:Nasze choroby, zdrowie

Title:
             

Nasze Choroby pl

Kategoria: forum

Adres: nasze-choroby.pl


Opis:

Serwis Nasze Choroby znajdujący się pod adresem nasze-choroby.pl i jest to strona, na której znaleźć można wiele informacji o chorobach, ich objawach, leczeniu, problemach związanych z daną chorobą i jej leczeniem. Użytkownikami są w większości osoby chore, które na tej stronie spotykają się z innymi osobami podobnie chorymi, mającymi podobne problemy i wymieniają się doświadczeniami.

Użytkownicy dodają swoje zdjęcia i w ten sposób stają się jedną wielką społecznością, która za cel ma walkę z wspólnym wrogiem jakim jest choroba. Pomagają sobie i innym polecając lekarzy i dzieląc się swoimi opiniami o lekarstwach i objawach negatywnych w danych terapiach.

Social tagging: > > > > > >